Mijn leven is OK

Werkwijze & tarieven

Intakegesprek

Voor mijn begeleiding heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Je kunt je hier aanmelden en dan neem ik binnen 24 uur contact met je op voor het inplannen van een telefonische kennismaking. In dat gesprek verkennen we kort je situatie en proberen we de hulpvraag helder te krijgen. Daarna plannen we zo snel mogelijk het intakegesprek en gaan we uitgebreider op jouw situatie en hulpvraag in. Tevens is dit eerste gesprek belangrijk om te onderzoeken of en een goede ‘klik’ is van beide kanten. Mocht die er niet zijn dan is het belangrijk om daar eerlijk over te zijn. Daarnaast is het ook heel belangrijk om jouw/ jullie wens en mijn mogelijkheden op elkaar af te stemmen, zodat er geen foute of onhaalbare verwachtingen worden gecreëerd. Als ik denk dat jij meer nodig hebt of ik een andere behandeling passender vind dan zal ik dat eerlijk aangeven. 

Verdere gesprekken

Van te voren bespreken we de doelen waar jij graag aan wilt werken. Jij en jouw situatie op dit moment is het vertrekpunt en samen zullen we een aantal stations passeren. Tussentijds stemmen we regelmatig af of we nog op de juiste koers zitten en wat er nodig is. Ik werk holistisch en integratief, dat wil zeggen dat ik kijk naar jou als geheel, naar hoe jij je verhoudt tot jezelf, je naaste, de wereld en tot God. Ik werk met verschillende methodieken, o.a. Voice-Dialogue, RET, TA, systemisch en lichaamsgericht. Ik bied je een veilige en stevige basis van waaruit jij jezelf (opnieuw) mag ontdekken. Daartoe zal ik je inspireren en uitdagen. Zien dat jij als cliënt met meer (zelf-)vertrouwen, innerlijke kracht en passie het leven instapt, brengt mij ontzettend veel voldoening.

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 7 tot 10 gesprekken. Onderling bespreken we de frequentie. En tussentijds zal ik je verschillende opdrachten meegeven om thuis mee aan de slag te gaan. 

 

In mijn gesprekken maak ik veel gebruik van de  Transitiecirkel 

 

Deze cirkel maakt inzichtelijk hoe levensthema’s als hechten, intimiteit beleven, afscheid nemen, rouwen en betekenis geven met elkaar verbonden zijn. 

Transitiecirkel png
Beeld @School voor Transitie ontwikkeld door o.a. Jakob van Wielink, Riet Fiddelears en Leo Wilhelm

 

Wat is transitie?

Transitie betekent letterlijk de overgang van de ene fase naar een volgende, een veranderingsproces. Hoe we in het nu omgaan met moeilijke situaties, verlies of afscheid is voor een heel groot deel bepaald door hoe we daar in het verleden mee hebben leren omgaan. Het is verbonden met de manier waarop we gehecht zijn en of we in staat zijn ons fysiek en emotioneel te verbinden aan belangrijke anderen.
 
Jij en jouw situatie zijn het vertrekpunt voor een reis langs de thema’s van deze cirkel. Door terug kijken op jouw leven, kijk je ook vooruit. Zo ontdek je de betekenis van de gebeurtenissen uit het verleden, in je leven hier en nu en ontstaat er perspectief voor de toekomst. In dit proces van verbinden, toelaten, kwetsbaarheid tonen, afscheid nemen, te voelen wat relaties voor je betekenen, verdiepen we de relatie met onszelf, de ander en met God.
 

Veilige basis

Ik bied je een veilige en stevige basis van waaruit jij jezelf (opnieuw) mag ontdekken. Daartoe zal ik je inspireren en uitdagen. Te zien dat jij als cliënt met meer (zelf)-vertrouwen, innerlijke kracht en passie het leven instapt, dat brengt mij ontzettend veel voldoening.
Mijn coaching is op maat, intuïtief en lichaamsgericht.

Vergoeding

 

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekering. De kosten zijn dus voor eigen rekening. Je kunt de sessies zien als een waardevolle investering in jezelf, je relatie of je gezin. Het voordeel is dat je eigen risico niet wordt aangesproken.

Ben je aanvullend verzekerd bij De Christelijke Zorgverzekeraar? Dan krijg je wél een gedeeltelijke vergoeding voor de gesprekken.

Via werkgever

 

Steeds meer werkgevers vergoeden coaching voor hun medewerkers. Bespreek dit eens met je werkgever, zeker wanneer je coachvraag werkgerelateerd is. Het is soms ook mogelijk coaching te betalen vanuit een persoonlijk budget dat beschikbaar is gesteld door je werkgever.

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 

Tarieven per 1 januari 2024

 

Individueel                       per 60 min                      € 95,00 incl. BTW

Samen                               per 60 min                      € 135,00 incl BTW

De meeste gesprekken zijn 1,5 uur. 

Na elk gesprek ontvang je een digitale factuur die je heel makkelijk via Ideal kunt betalen.

Voor zakelijke trajecten of regelingen met werkgevers hanteer ik andere tarieven, neem daarvoor contact op. 

Jorien-Mijnlevenisoke-53

Telefonische kennismaking

“A greater tragedy than a broken dream is a life forever defined by it”

Tijdens een 30 minuten durend telefoongesprek verkennen we jouw hulpvraag of verlangen en kijken we of wij een goede match zijn samen.