Van waaruit ik werk

Visie en Missie

Heelheid

 

Ik geloof in heelheid terwijl we nog leven in een onvolmaakte wereld. Heelheid terwijl we te maken hebben met gebrokenheid. 

We zijn als mens gemaakt en bedoeld om te LEVEN en niet om te overleven. 

Ja, er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we tijdelijk niets anders kunnen dan overleven, maar vroeg of laat komt er een besef dat dit niet vol te houden is, dat dit niet het doel van je leven is of het eindpunt.

Je bent bedoeld om te leven, vruchtbaar te zijn in de breedste zin, te zoeken en te ontdekken welke gaven en talenten jij hebt en wat jouw unieke bijdrage aan de wereld mag zijn. Ontdekken wat jou jou maakt, wat jou zin geeft en een doel om voor te leven. 

 

 

Wat voelt als een einde is dan vaak een nieuw begin.

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.

Johannes 12:24-25 (NBG)

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” 

Johannes 10:10 (NBV)

Vruchtbaar leven

 

Kinderloosheid is bij uitstek een issue waarin die overvloed van leven niet gevoeld en ervaren wordt. Twijfel, angst, gebrek aan (zelf)vertrouwen en boosheid slaan genadeloos toe en satan laat hierdoor relaties tussen mannen en vrouwen, en tussen God en mensen, maar al te graag kapot gaan. Maar Jezus is gekomen om ons léven en overvloed te geven!

Met Mijn leven is OK wil ik bouwen aan sterke individuen en sterke relaties tussen mannen en vrouwen in relatie tot God. Zodat ongewenste kinderloosheid onder christenen géén reden tot crisis of echtscheiding meer is, maar dat door coaching, bemoediging, en training individuen sterker worden en mannen en vrouwen op hun eigen, unieke manier vruchtbaar kunnen zijn in Gods Koninkrijk.

Via Mijn leven is OK wil ik woorden van leven, heiligheid en vreugde spreken. Ik wil mensen
aanmoedigen om, vanuit de overwinning, in vrede, tevredenheid en met moed te leven.